สายพานยกของ

image
สายพานยกของ
image
สลิงผ้าใบ
ขนาดขนาดขนาดขนาด
1’’ *1 TON *1 m.2’’ *2 TON *1 m.3’’ *3 TON *2 m.4’’ *4 TON *1 m.
1’’ *1 TON *1.5 m.2’’ *2 TON *1.5 m.3’’ *3 TON *3 m.4’’ *4 TON *2 m.
1’’ *1 TON *2 m.2’’ *2 TON *2 m.3’’ *3 TON *4 m.4’’ *4 TON *3 m.
1’’ *1 TON *3 m.2’’ *2 TON *3 m.3’’ *3 TON *5 m.4’’ *4 TON *4 m.
1’’ *1 TON *4 m.2’’ *2 TON *4 m.3’’ *3 TON *6 m.4’’ *4 TON *5 m.
1’’ *1 TON *5 m.2’’ *2 TON *5 m.3’’ *3 TON *8 m.4’’ *4 TON *6 m.
1’’ *1 TON *6 m.2’’ *2 TON *6 m.3’’ *3 TON *10 m.4’’ *4 TON *8 m.

2’’ *2 TON *8 m.3’’ *3 TON *12 m.4’’ *4 TON *10 m.4’’ *4 TON *12 m.
5’’ *5 TON *2 m.6’’ *6 TON *4 m.8’’ *8 TON *6 m.10’’ *10 TON *6 m.
5’’ *5 TON *3 m.6’’ *6 TON *6 m.8’’ *8 TON *8 m.10’’ *10 TON *8 m.
5’’ *5 TON *4 m.6’’ *6 TON *8 m.8’’ *8 TON *10 m.10’’ *10 TON *10 m.
5’’ *5 TON *5 m.6’’ *6 TON *10 m.

5’’ *5 TON *6 m.6’’ *6 TON *12 m.

5’’ *5 TON *8 m.


5’’ *5 TON *10 m.


5’’ *5 TON *12 m.


Powered by MakeWebEasy.com