Thai | English
7 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ตะขอหมุนอิสระ > ตะขอหมุนอิสระ
ตะขอมีรู   ตะขอเรียว
     
    ตะขอสับโซ่      ตะขอหมุนอิสระ
     
ตะขอหมุนปากเป็ด G80 รุ่นเซฟตี้                    ตะขอหมุนอิสระ               
     

 
ตะขอหมุนอิสระ
 
ขนาด ขนาด ขนาด
1 T. 3 T. 7 T.
2 T. 4.5 T. 11 T.

 

**ตะขอหมุนอิสระ**
1.หมุนตะขอไปด้านที่เหมาะสมหรือถูกต้องที่ท่านต้องการจะใช้งาน
2.ตะขอเซฟตี้จะปิดอัตโนมัติหลังจากถูกใช้งาน
3.ในระหว่างการใช้งานตะขอเซฟตี้จะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความมั่นคงและแข็งแรง
4.ได้รับการทดสอบตามเกณฑ์การวัดของตัวตะขอ(สามารถสอบถามขนาดและน้ำหนักกับทาง หจก.ก้วงโลหะกิจ)
5.ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตตะขอชั้นนำของประเทศจีน
ข้อควรระวัง
ถ้าห่วงโซ่มีปัญหาหรือมีการชำรุดควรรีบปรึกษาทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายเพื่อนดำเนินการซ่อมหรือวิธีบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเผื่อที่จะต่ออายุตัวอุปกรณ์ให้ได้นานที่สุด
อย่าใช้งานเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดของขนาดตะขอ

 


Engine by MAKEWEBEASY