Thai | English
11 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 ตะขอมีรู > ตะขอมีรู 320 C
ตะขอมีรู   ตะขอเรียว
     
   ตะขอสับโซ่      ตะขอหมุนอิสระ
     
ตะขอปากเป็ดมีรู G80 รุ่นเซฟตี้         ตะขอมีรูปากกว้าง G80         ตะขอมีรูสแตนเลส มี LATCH
         
ตะขอมีรู 320 C   ตะขอมีรูอัลลอยด์   ตะขอมีรู G80
         


ตะขอมีรู 320 C

 
ขนาด ขนาด ขนาด
3.4 T. 2 T. 7.5 T.
1 T. 3 T. 10 T.
1.5 T. 5 T.  

 

 


Engine by MAKEWEBEASY